24 Nisan 2020

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE

AKDİ ÜCRET DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGEYİ İNCELEYEN BİLGİ NOTUNDA, BAŞVURU USULLERİ, HAK KAZANMA KOŞULLARI İNCELENMEKTEDİR.
17 Nisan 2020

7224 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun

17.04.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 7224 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) yürürlüğe sokulmuştur. İşbu Kanun ile getirilen yeni önlemler hakkında sizi kısaca bilgilendireceğiz.