1 Haziran 2020

Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi

Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Türkiye'de sinai veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile işbirliğinde bulunan kuruluşları pazara giriş ve pazarlamaya yönelik dijital faaliyetlerine ilişkin giderlerinin karşılanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı
30 Nisan 2020

İŞÇİNİN YAPTIĞI TRAFİK KAZALARINDA İŞVERENİN SORUMLULUĞU

Günümüzde birçok işveren nakliye işi ile sınırlı olmaksızın çalıştırdığı işçilere araç sağlamakta ve bu araçlar işçiler tarafından işin yapılması amacıyla kullanılmaktadır. Yayımlanan rapolara göre sadece 2014 yılında iş kazalarından dolayı 1886 işçi hayatını kaybetmiştir. Ülkemizdeki en önemli sorunlardan biri olan trafik kazalarının da maalesef sık sık gerçekleştiği düşünüldüğünde işçinin kullandığı aracın trafik kazasına karışması halinde işverenin sorumluluğunun ne olacağı hukuki açıdan önemlidir.
30 Nisan 2020

KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARINDA BİNANIN AYIPLI OLARAK TESLİM EDİLMESİ

6306 Sayılı AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN ile 2012 yılında Türk Hukuku’na ve günlük hayatımıza giren Kentsel Dönüşüm uygulamaları ülkenin kalkınmasına, vatandaşların yeni ve sağlam binalara kavuşmasına hizmet etmek amacındayken bir yandan da uygulamalarda sık yaşanan sorunlar ile karşılaşılmaktadır.
30 Nisan 2020

KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARINDA TEMİNAT MEKTUBU VE ÖNEMİ

Ülkemiz ekonomisinin lokomotifi durumunda olan inşaat sektörüne ivme kazandıran kentsel dönüşüm uygulamalarında kat maliklerinin en büyük endişelerinden biri de binalarının yeniden inşası için anlaştıkları müteahhidin taahhüt ettiği inşaatı yapabilecek ekonomik gücünün olup olmadığıdır. Banka teminat mektupları özellikle bu gibi riskleri ortadan kaldırmak için arsa malikleri açısından güvence oluşturmaktadır.
30 Nisan 2020

İRTİFAK VE İNTİFA HAKKININ TERKİNİ DAVASI

İrtifak hakkı, hak sahibine mal üzerinde kullanma veya yararlanma yetkisini veya her ikisini sağlayan bir sınırlı ayni haktır. İrtifak hakları sağladıkları yararlanma yetkisine göre İntifa Hakkı, Üst (İnşaat) Hakkı, Kaynak irtifakı, geçit irtifakı gibi çeşitli isimler almaktadırlar. İrtifak hakkı, bir ayni hak olması sebebiyle tapu sicilinde kaydı bulunmakta ve aleni nitelikte olmaktadır. Medeni Kanunu’nun 780. Md’si “İrtifak hakkının kurulması için tapu kütüğüne tescili şarttır” prensibini belirtmiş olup, benzer hüküm intifa hakları için MK.’nun 795. Md’sinde yer almaktadır.
30 Nisan 2020

İŞ KANUNUNA GÖRE REKABET YASAĞI

ş sözleşmelerinde rekabet yasağına ilişkin hükümlerin dikkatlice hazırlanması gerekmektedir. Çalışanların vakıf oldukları bilgiler ve yeni işyerindeki iş niteliği tazminat yükümlülüğü açısından önem taşımaktadır. İşverenler açısında ise bu maddenin dikkatlice hazırlanmış olması ileriye dönük olarak tazminat taleplerini etkileyecektir. CVG Hukuk Bürosu rekabet sözleşmelerinin hazırlanmasında profesyonel hukuki destek almanızı tavsiye ediyoruz.
30 Nisan 2020

ARSA PAYI DÜZELTME DAVALARI

Arsa Payı kavramı, Kentsel Dönüşüm sürecinin yaygınlaşması ile birlikte sıklıkla gündeme gelmektedir. Özellikle kentsel dönüşüm sürecinde, 6306 sayılı yasa kapsamında; binanın yeniden değerlendirilmesi” ve “çoğunluğa uymayan maliklerin arsa paylarının satışa çıkarılma kararının oylanması” maliklerin sahip oldukları hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilmesi arsa payını önemli hale getirmektedir. Kat mülkiyeti kurulması aşamasında arsa paylarının hatalı belirlenmesi durumunda dava açma koşullarını barındıran kat malikler arsa payı düzeltmesi davası ile arsa paylarını yeniden belirlenmesini sağlayabilirler. Bu durumda özellikle kentsel dönüşüm kapsamında 2/3 ile karar alınması aşamasında alınan kararlardaki çoğunluğun oranın belirlenmesinde önem taşımaktadır.
24 Nisan 2020

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE

AKDİ ÜCRET DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGEYİ İNCELEYEN BİLGİ NOTUNDA, BAŞVURU USULLERİ, HAK KAZANMA KOŞULLARI İNCELENMEKTEDİR.
17 Nisan 2020

7224 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun

17.04.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 7224 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) yürürlüğe sokulmuştur. İşbu Kanun ile getirilen yeni önlemler hakkında sizi kısaca bilgilendireceğiz.