4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında ayıplı mal ve hizmet kavramı, tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar, mesafeli sözleşmeler ile ilgili teknik hukuki problemler, abonelik sözleşmeleri, garanti belgesi ve bu kapsamında değerlendirilebilecek ayıplı malların sebep olduğu maddi ve manevi hasarlardan sorumluluk davaları, servis verme yükümlülüğü, Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri önündeki avukatlık hizmetleri ve verilen kararlara karşı itiraz davalarının ikame edilmesi, Reklam Kurulu huzurunda gerçekleştirilen müracaatlar ve savunmalar, Tüketici Mahkemeleri yargılaması sürecindeki tüm işler, Tüketici Hukuku verilen hizmetlerimiz içerisinde yer almaktadır.