Dava takip, Ceza ve Tahkim konularında hukuki hizmetlerde engin bir tecrübeye sahip olan Uyuşmazlık bölümümüz müvekkillerimizin uyuşmazlıklarını uzlaşma ve dava yolu ile çözümünde hukuki destek ve hizmet vermektedir.
CVG Hukuk olarak felsefemiz, müvekkili tanıyarak, soruna en uygun çözümü bulmaktır. Müvekkillerinin ihtiyaçlarına göre, hukuki ve ticari riskleri gözeterek, şeffaf, etkili ve çözüm odaklı bir hizmet vermekteyiz. CVG Hukuk olarak, danışmanlık hizmeti verdiğimiz gerçek ve tüzel kişilerin hukuki ihtilafların ortaya çıkmadan potansiyel riskleri gözeterek, sözleşmelerin hazırlanması, muhtemel riskleri ve ilgili mevzuatı inceleyen bilgi notu ve raporların hazırlanması konularında hizmet vermekteyiz. Dava süreçlerinde ise müvekkillerimizi Türk mahkemeleri ve Tahkim Kurulları nezdinde temsil etmekteyiz.