Firmamız Türkiye’de faaliyet göstermek isteyen müvekkillerin şirket kuruluşundan başlayarak, mevcut kurulu şirketlere ticari faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü hukuki konuda danışmanlık hizmeti vermektedir. CVG Hukuk olarak, şirketin Ticaret Kanunun’dan kaynaklanan yönetim ve idaresi (Genel Kurul ve Yönetim Kurulu) başta olmak üzere, sözleşmelerin incelenmesi, gerektiğinde sözleşme hazırlanması ve bunların müzakeresi gibi konularda danışmanlık hizmeti vermektedir.
Şirket hissedarlarının haklarının belirlenmesi ve düzenlenmesi için, pay sahipleri sözleşmelerinin düzenlenmesi ve müzakeresi, şirket ana sözleşmesinin ortaklık yapısını yansıtacak şekilde düzenlenmesi veya tadil edilmesi, imtiyazlı pay yaratılması gibi işlemler gerçekleştirmekteyiz.