İş hukuku alanında geniş bir bilgi arşivi ve güncel içtihatlar açısından belirli bir donanımla müvekkillerimize hizmet vermekteyiz. Her bir şirketin olmazsa olmaz konularından iş hukuku alanında öncelikle şirketi iş kanunundan kaynaklanan haklar yönünden bilgilendirilmesi, işten ayrılma süreçlerinin hukuka uygun gerçekleştirilmesi önem taşımaktadır.

İş hukuku alanında,
İş sözleşmelerinin düzenlenmesi ve tadili,
İş sözleşmenin feshi süreçlerinin yürütülmesi ve danışmanlık
İş kanunundan kaynaklanan haklar konusunda (kıdem, ihbar tazminatı, sendikal tazminat, bayram ve hafta tatili ücreti, fazla çalışma ücreti, yıllık izin ücreti, işe iade tazminatı, ) bilgilendirme
İşe iade davalarının yürütülmesi
İş kazası davalarının yürütülmesi
Ve ilgili konularda hukuki çalışmalar yapılmaktadır.