Türkiye’nin inşaat sektörüne verilen önem, bu sektördeki iş olanaklarıyla beraber hukuki sorunları ve bunlara yönelik çözümleri de beraberinde getiriyor. Kentsel Dönüşüm Kanunu olarak bilinen 6306 Sayılı “AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN” 16/5/2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle beraber, inşaat sektörü mevcut binaların arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesiyle yıkılarak yeniden yapılmasına yoğunlaşmış bulunmaktadır. İşbu alanda hem sözleşmelerin hazırlanması ve müzakeresi hem de bu süreçten kaynaklanan uyuşmazlıklarda hukuki destek vermekteyiz.

Bu alandaki hizmetlerimizin başlıcaları;
- Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi hazırlanması ve müzakeresi
- Osmanlı tapusu olarak bilinen eski hukuktan kaynaklanan ayni hakların tescili talepleri
- Kadastro işlemlerine yönelik davalar
- Kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma davaları
- İmar hukukuna yönelik davalar
- Kat mülkiyetinden kaynaklanan davalar
- Tescile zorlama ve yolsuz tescilin düzeltilmesi davaları