Büro olarak, birleşme ve devralma süreçlerindeki hukuki desteğin yanı sıra, bir ortak bularak hisselerini devretmek isteyen hissedarlara da alıcı bulmak konusunda hizmet vermekteyiz. Hukuki süreçte, due diligence süreci, hisse devir sözleşmelerinin (Share Purchase Agreement) müzakeresi ve hazırlanması, Sözleşmenin Ön Şartları (Conditions Precedent) konusunda destek olmak ve gerekli evrakların hazırlanması ve Kapanış (Closing) İşlemlerinin yürütülmesi gibi hizmetler vermekteyiz.
Ortak bulmak isteyen firma sahiplerine ise Aka Danışmanlık A.Ş. ile beraber şirket fiyatlamasının yapılması, alıcıların bulunması, süreçte rekabet yaratılması, aktif pazarlama yapılması gibi konularda müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.